Helenís Chinese massage therapie
Volgens de Chinese overlevering is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan. Oerkracht Yin staat voor duisternis, koude, het statische, de passiviteit en het vrouwelijke. Oerkracht Yang daarentegen staat voor warmte, licht, kracht, dynamiek en het mannelijke. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan, ze vormen als het ware een twee-eenheid. Alle levende organismen hebben deze oerkrachten in zich, dus ook de mens, ook U.

Zolang die twee oerkrachten netjes met elkaar in evenwicht zijn voelen we ons gezond en prettig, zowel geestelijk als lichamelijk. Echter soms raken de twee uit balans, soms omdat Yang de overhand krijgt, soms omdat Yin de overhand krijgt. Door zoín verstoring van de balans gaan we ons onprettig voelen en kunnen we ziek worden.

In ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen waarlangs de energieen Yin en Yang lopen. Elk van die banen hoort bij een bepaald orgaan, bijvoorbeeld de lever, het hart, de maag of de nieren. Die onzichtbare banen noemen we meridianen, we hebben er talloze van die symmetrisch links en rechts door ons lichaam lopen. Alle meridianen bij elkaar vormen eigenlijk een netwerk van energiegeleiders. Op dat netwerk liggen alle punten, elk van deze punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. Als u gezond bent zijn al uw energieen in balans. Bent u niet gezond dan kan de acupunturist of therapeut met behulp van naalden/indrukken bepaalde energieen afremmen of juist stimuleren.